Japan Oktober 2014

Sakai Fish Farm.

De 3 beste nisai's die we hebben aangekocht bij Sakai Fish Farm. Sorry voor de slechte foto's. De foto's van de andere vissen die we van Sakai gekocht hebben zullen gemaakt worden als de vissen in onze winkel zijn geariveerd. De lengte van de kohaku is 54cm, de sanke 59cm en de tweede sanke 61cm.

The 3 best nisai that we bought at Sakai Fish Farm. Sorry for the bad pictures. The pictures of the other fish that we bought at Sakai Fish Farm will follow when the fish arrive in our shop. The size of the kohaku is 55cm, the sanke 59cm and the second sanke 61cm.

Koihunt dag 9.

Vandaag was een vruchtbare dag, we begonnen vandaag bij Sakai Fish Farm en daar selecteerd ik 10 vissen, waarvan er eentje nog niet helemaal zeker is. Daarna zijn we naar Oyama gegaan en daar selecteerde ik de beste sansai sanke die hij had zitten. Daarna naar Takigawa waar ik nog 7 vissen heb geselecteerd, 4 kohaku, 2 showa's en een tategoi Sansai Showa van 64cm. Bij sakai hebben we lang rondgekeken en we hadden nog een druk schema daarom hebben ik geen tijd gehad om foto's te nemen, de foto's zullen door Sakai gemaakt worden en deze zullen dan zsm op de website komen. Al met al een hele geslaagde reis waar we met veel plezier op terug kunnen kijken, morgenvroeg vlieg ik weer naar Nederland en dan kan het gewone leven weer beginnen. Allemaal bedankt voor het volgen van mijn foto/verslagen en ik hoop jullie op 1 van de opendagen te mogen begroeten bij ons in de winkel. Arigato Goizaimasu.

Today was a productive day, we started at Sakai Fish Farm and I selected there 10 fish, one is maybe not certain. Then we went to Oyama and I selected the best sansai sanke that he had in stock. Then to Takigawa where I have selected seven fish, four kohaku, two showa and a tategoi Sansai Showa from 64cm. At Sakai we looked around a long time and because we had a busy schedule I had no time to take pictures, the pictures will be made by Sakai asap and will appear on the website. It was a very successful trip where i can look back with happy feeling, and tomorrow I will fly back to the Netherlands and normal life can begin again. Thank you all for following my photo/reports and I hope to see you at the open days in our store.

Koihunt day 8.

Vandaag zijn we alleen bij Omosako geweest en daar hebben we 14 vissen aangekocht. Via de link "Koi For Sale" vind je de foto's van de vissen. Morgen gaan we naar Sakai Fish Farm, Oyama en Takigawa. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we have only visit Omosako and we have 14 fish purchased. Through the link "Koi For Sale" you will find the pictures of the fish. Tomorrow we go to Sakai Fish Farm, Oyama and Takigawa. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 7.

Vandaag zijn we begonnen bij Koi Yo Nohei, daarna naar Kondo en Dainichi, bij Dainichi heb ik deze super kohaku aangekocht. De huid van deze kohaku is echt subliem, zo zie je ze maar zelden. Dus maar 1 vis aangekocht vandaag helaas, morgen staat Omosako op de planning. Laten we hoepn dat we daar wat moois kunnen aankopen. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we started at Koi Yo Nohei, after that we went to Kondo and Dainichi, at Dainichi i purchased this super Kohaku. The skin of this Kohaku is truly sublime, so you see them rarely. So I only bought one fish today, tomorrow we planned to go to Omosako. Lets hope that we can buy something nice there. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 6.

Vandaag zijn we begonnen bij sakai Matsunosuke en daar heb ik een sanke van 84cm en een tategoi Sansai sanke aangekocht. Daarna zijn we doorgereden naar Sakuma waar we zijn beste ichiban nisai female kohaku hebben aangekocht. Tevens heb ik bij sakuma nog 4 goedkopere nisai aangekocht waaronder een sanke en 2 showa's en een tancho showa. Sakuma vertelde mij dat hij nog een kleinere kohaku van 40cm had zitten die op de koishow in Japan zou worden ingezet en die heb ik ook maar aangekocht. Daarna zijn we doorgereden naar Maruyama en daar heb ik 1 kohaku geselcteerd van 71cm voor een klant. Al met al weer een vruchtbare dag en laten we hopen dat we morgen ook weer wat moois tegen komen. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we started with Sakai Matsunosuke and I have bought a sanke from 84cm and tategoi Sansai sanke. Then we drove to Sakuma where we bought his best ichiban nisai female Kohaku. I also bought 4 cheaper sakuma nisai, a Sanke, two Showa and a Tancho Showa. Sakuma told me that he had one smaller nisai Kohaku from 40cm which he gonna put on the koi show in Japan, so i bought that one too. Then we drove to Maruyama and I have selected a female Kohaku of 71cm for a customer. It was a productive day and let's hope that tomorrow we will bring us the same. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 5.

Vandaag heb ik de vissen voor de Challenge geselecteerd en ik ben heel tevreden met de kwaliteit. Na een selectie heb ik 10 kohaku's en 9 showa's overgehouden die deel gaan nemen aan de challenge. Als u nog mee wil doen aan de challenge dan is dat mogelijk want we hebben nog een paar plaatsen vrij. Verder heb ik nog 4 tategoi geselecteerd bij Sakuma waaronder de beste showa die hij had zitten. Daarna zijn we doorgereden naar Matsunosuke INC en daar heb ik 12 kleine nisai van hoge kwaliteit geselcteerd en een klant heeft 2 grote sanke's gekocht waaronder 1 van meer dan 80cm. Al met al een geslaagde dag. Morgen gaan we nog even terug naar INC en daarna naar Maruyama, dus weer een dag om blij van te worden. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today I have selected the fish for the Sakuma Challenge and I am very pleased with the quality. After a selection there where 10 Kohaku and 9 Showa left over that are going to compete in the challenge. If you still want to participate in the challenge that is possible because we have a few places available. I also have four tategoi selected by Sakuma including the best showa that he had in stock. After Sakuma we drove to Matsunosuke INC and I have selected 12 high quality small nisai geselected and my customer has purchased two large sanke's including that is over 80cm. I can say it was a successful day. Tomorrow we are going going back to INC and after that we will go to Maruyama, so again a day to be happy about. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 4.

Vandaag alweer de laatste dag in Niigata, morgen zit ik in Isawa en zal ik de vissen gaan selecteren voor de Koi Challenge. Sakuma heeft vandaag de mudpond geoogst dus morgen heb ik de eerste keus. Ik ben nu onderweg naar Isawa waar ik een klant oppik en daarna gaan we samen met Sakuma dineren. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today is already the last day in Niigata, tomorrow I'm in Isawa and I will be going to select the fish for Koi Challenge. Sakuma has harvest his mudpond today mudpond so tomorrow I have the first choice. I am now on my way to Isawa where I pick up a client and then we gona have dinner with Sakuma san. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 3.

Vandaag hebben we weer een aantal kwekers bezocht en we hebben ook een klein aantal mooie vissen aangekocht. Onder de link `koi for sale´ vindt u de nieuwe vissen. Morgen alweer de laatste dag in Niigata, want smiddags vertrekken we richting Isawa.  Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we visited a number of breeders and we also purchased a few beautiful fish. Under the link `koi for sale' you will find the new fish. Tomorrow it will be already the last day in Niigata, because in the afternoon we leave Isawa. Until tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 2.

Ik heb vandaag helaas maar 3 vissen kunnen vinden die aan mijn verwachtingen voldeden. 2 nisai's en 1 sansai (68cm) van kweker Torazo. Ik hoop dat ik morgen wel wat meer vissen kan vinden want het valt tot nu toe heel erg tegen om iets moois te vinden. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

I have only found three fish today, 2 nisai and one sansai (68cm) from breeder Torazo. And lets hope that I can find some more fish tomorrow because it is very difficult to find something beautiful. Until tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Koihunt day 1.

Na een vermoeiende reis zijn we rond 1 uur Japanse tijd aangekomen in Nagaoka. Eerst vlug een auto gehuurd en op naar de kwekers. We hebben maar weinig tijd dus we gaan alleen even kijken bij Isa, Dainichi, Marudo en Maruboshi. Daarna zijn we gezellig wat gaan eten en daarna vlug naar bed want morgen hebben we een drukke dag. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

After an exhausting trip we arrived in Nagaoka at around 1 pm Japanese time. First we rented a car and then we leave to the breeders. We have not much time so we'll just have a look at Isa, Dainichi, Marudo and Maruboshi. After that we get some food and then quickly to bed because tomorrow we have a busy day. Until tomorrow. Arigato Goizaimasu.