Japan April 2014

Movies of the new koi.

Omdat ik vandaag in Tokyo zit en wat tijd over had, heb ik vandaag de filmpjes van de jumbo tosai van Dainichi, Kondo en Sekiguchi alvast op de website gepubliceerd. Dadelijk ga ik nog even lekker Japans eten en dan vlieg ik morgen weer terug naar Nederland. Een gedeelte van de vissen zullen eind deze maand naar Nederland komen en het andere gedeelte in April dit i.v.m de deelname aan de All Japan Young Koishow. Zoals het er nu naar uitziet zullen onze opendagen eind april zijn, als ik de datums weet zal ik die zo snel mogelijk bekend maken. Nogmaals iedereen bedankt voor het volgen van ons reisverslag en ik hoop u allen op de opendagen te mogen begroeten. Arigato Goizaimasu.

Because i'm in Tokyo and have some free time, i have published the videos of the jumbo tosai of Dainichi, Kondo and Sekiguchi on the website today. Now I'm going to get some good Japanese food and then I fly back tomorrow to the Netherlands. Some of the fish will come to the Netherlands at the end this month and the others will come in April because of the participation in the All Japan Young koi show. I think our open days will be at the end of April, when I know the exact dates I will publisch them as soon as possible. Thanks again everyone for following our trip and I hope to see you soon at our open days. Arigato Goizaimasu.

Day 5 koihunt.

Vandaag alweer de laatste dag van onze hunt, want morgenvroeg vertrek ik naar Tokyo waar ik nog een dagje ga rondneuzen. We hebben vandaag bij Sekiguchi een mooie selectie kunnen maken van betaalbare vissen. Na een selectie van ongeveer twee uur bleven er 19 vissen over die kwalitatief goed genoeg waren om naar Boxmeer te komen. Verder hebben we nog 7 jumbo tosai kohaku's van 34/37cm aangekocht van kweker Kyochan. Bedankt voor het volgen van het verslag en ik hoop u allen binnenkort bij de opendagen te mogen begroeten. Arigato Goizaimasu.

Today is already the last day of our koi hunt, because tomorrow morning I leave to Tokyo where I'm going to spend the last day. Today we made a very nice selection at Sekiguchi. After a selection from about two hours, there were only 19 fish over that where good enough to come to Boxmeer. We also bought seven jumbo tosai Kohaku 34/37cm from Kyochan. Thanks for following the report and I hope to see you soon at our open days. Arigato Goizaimasu.

Day 4 koihunt.

Vandaag weer een aantal kwekers bezocht, maar niet echt gevonden waar ik naar op zoek ben. We hebben bij Kaneko 4 nisai aangekocht en bij Kanno hebben we 18 tosai geselecteerd. Laten we hopen dat we morgen nog wat mooie vissen tegen komen. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we visited a number of breeders, but i have not really found what I'm looking for. We purchased 4 nisai from Kaneko and at Kanno we have selected 18 tosai. Let's hope we will see some nice fish tomorrow. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Day 3 koihunt.

Vandaag zijn we bij verschillende kwekers geweest waaronder, Marudo, Dainichi, Hosakai, Marusei, Oya, Isa, Torazo, Shinoda.   De kwaliteit en lengte van de vissen viel heel erg tegen daarom hebben we maar bij 2 kwekers vissen gekocht. Bij Dainichi kochten we 5 jumbo tosai en bij Hosakai 30 goedkopere tosai. Laten we hopen dat we morgen meer geluk hebben. De nieuwe vissen zijn weer te vinden onder de link "Koi For Sale". Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we went to several breeders including, Marudo, Dainichi, Hosakai, Marusei, Oya, Isa, Torazo, Shinoda. The quality and length of the fish was not good enough for us, so we only bought fish from two breeders. At Dainichi we bought 5 jumbo tosai and at Hosakai 30 cheaper tosai. Let's hope we have more luck tomorrow. The new fish can be found under the link "Koi For Sale". See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Day 2 Koihunt.

Vanmorgen zijn we begonnen bij Dainichi koifarm en we hebben daar 18 vissen top vissen aangekocht, waarvan 15 tosai en 3 nisai. Daarna zijn we doorgereden naar Kondo koifarm waar we 26 tosai selecteerden. Alle vissen van beide kwekers worden geleverd met certificaat. Onder de link "Koi For Sale" vindt u alle vissen die we tijdens onze reis aankopen. Tijdens het schrijven van dit verslag zit ik in de trein naar Niigata waar we de komende dagen gaan verblijven. Welke kwekers ik morgen ga bezoeken is nog iet duidelijk, maar daarover morgen meer. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

Today we started at Dainichi Koifarm and we have selected there 18 high quality fish, 15 tosai and 3 nisai. After that we drove to Kondo Koifarm where we selected 26 tosai. All fish from both breeders come with certificates. Under the link "Koi For Sale" you will find all fish that we bought during our trip. During this writing i am in the train to Niigata where we gone stay the coming days. Which breeders we are going to visit tommorow i cant say yet, but we will see tomorrow. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.

Day 1 Koihunt.

Na een vermoeiende reis zijn we rond 2 uur Japanse tijd aangekomen bij het hotel. Snel de koffer op de kamer gezet en meteen door naar Narita Koifarm. Na een tijdje te hebben rondgekeken kopen we twee supermooie Tosai Goshiki's van Kanno aan die mee zullen doen aan de All Japan Young Koishow (Wakagoi) op 29 en 30 Maart aanstaande. Omdat ik helemaal kapot ben laat ik het hierbij voor vandaag. Morgen gaan we naar Kondo, Dainichi en Narita Koifarm waar we naar alle waarschijnlijkheid een mooie selectie tosai gaan selecteren. Tot morgen. Arigato Goizaimasu.

After an exhausting trip we arrived at the hotel at around 2 pm Japanese time. Quickly we put the suitcase in the room and go straight to Narita Koifarm. After looking around for a while we buy two wonderfull Tosai Goshiki from Kanno that will participate in the All Japan koi Young show (Wakagoi) on 29 and 30 March. Because I'm devastated I leave it here for today. Tomorrow we go to Kondo, Dainichi and Narita Koifarm where we hope to select a nice selection of tosai. See you tomorrow. Arigato Goizaimasu.